RDSI01
 • هارد دیسک: ‌ 2x500GB SATA
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 1TB
 • محل سرور: ایران
 • پردازنده: Xeon 3430
 • رم: 8GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

637,500 تومان
ماهانه

RDSI02
 • هارد دیسک: ‌ 2TB + 2x240 SSD
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 3TB
 • محل سرور: ایران
 • پردازنده: Xeon 5540
 • رم: 32GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

1,125,000 تومان
ماهانه

RDSI03
 • هارد دیسک: ‌ 2TB SAS
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 3TB
 • محل سرور: ایران
 • پردازنده: 2x Xeon5650
 • رم: 72GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

1,799,000 تومان
ماهانه

RDSG01
 • هارد دیسک: ‌ 2x4TB SATA
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 30TB
 • محل سرور: Germany
 • پردازنده: Intel Core i7-6700
 • رم: 32GB DDR4
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

899,000 تومان
ماهانه

RDSG02
 • هارد دیسک: ‌ 2x6TB SATA
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 30TB
 • محل سرور: Germany
 • پردازنده: Intel i7-8700
 • رم: 64GB DDR4
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

1,300,000 تومان
ماهانه

RDSG03
 • هارد دیسک: ‌ 2x960GB NVME
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 50TB
 • محل سرور: Germany
 • پردازنده: AMD-EPYC-7401P-24-Cores
 • رم: 128Gb DDR4
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

3,799,000 تومان
ماهانه

RDSF01
 • هارد دیسک: ‌ 2x2TB
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نامحدود
 • محل سرور: France
 • پردازنده: XeonE3-1225
 • رم: 16GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

1,450,000 تومان
ماهانه

RDSF02
 • هارد دیسک: ‌ 2x2TB
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نامحدود
 • محل سرور: France
 • پردازنده: XeonE3-1231
 • رم: 32GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

1,500,000 تومان
ماهانه

RDSF03
 • هارد دیسک: ‌ 4TB
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نامحدود
 • محل سرور: France
 • پردازنده: Xeon-D-1540
 • رم: 128GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

7,297,000 تومان
ماهانه