ثبت , سفارش و خرید دامنه

gps_fixed

نام دامنه انتخابی خود را جهت ثبت وارد کنید تا در دسترس بودن آن بررسی شود.


توجه کنید بین کاراکتر های دامنه مورد نظر شما نباید فاصله (Space) وجود داشته باشد

کاراکترهای مجازی که می‌تواند در نام دامنه استفاده شود عبارتند از حروف a تا z، ارقام 0 تا 9 و خط تيره ( - ).

نام دامنه نمی‌تواند با خط تيره ( - ) شروع شود يا خاتمه يابد.

نام دامنه باید حداقل از ۳ کاراکتر تشکیل شده‌باشد.

www.

shopping_basket