هاست آلمان RHG1

شروع از
20,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 500 مگابایت
 • محل سرور Hetzner
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 10 گیگابایت
 • پردازنده ‌ 4Ghz
 • حداقل رم 4GB
 • PHP 8.1 , 8.2
 • فایروال سخت افزاری ‌ دارد

هاست آلمان RHG2

شروع از
30,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 1 گیگابایت
 • محل سرور Hetzner
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 10 گیگابایت
 • پردازنده ‌ 4Ghz
 • حداقل رم 4GB
 • PHP 8.1 , 8.2
 • فایروال سخت افزاری ‌ دارد

هاست آلمان RHG3

شروع از
50,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 3 گیگابایت
 • محل سرور Hetzner
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 10 گیگابایت
 • پردازنده ‌ 4Ghz
 • حداقل رم 4GB
 • PHP 8.1 , 8.2
 • فایروال سخت افزاری ‌ دارد

هاست آلمان RHG4

شروع از
120,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 10 گیگابایت
 • محل سرور Hetzner
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 10 گیگابایت
 • پردازنده ‌ 4Ghz
 • حداقل رم 4GB
 • PHP 8.1 , 8.2
 • فایروال سخت افزاری ‌ دارد

هاست ایران RHI0

شروع از
10,000 تومان
ماهانه
 • فضا 150 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ‌ 3 گیگابایت
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری هر روز
 • نسخه PHP 5.6 تا 8.1

هاست ایران RHI1

شروع از
12,000 تومان
ماهانه
 • فضا 250 مگابایت
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در هفته

هاست ایران RHI2

شروع از
17,000 تومان
ماهانه
 • فضا 750 مگابایت
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در هفته

هاست ایران RHI3

شروع از
27,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 2000 مگابایت
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در هفته

هاست ایران RHI4

شروع از
45,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 4 گیگابایت
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در هفته

هاست ایران RHI5

شروع از
75,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 8 گیگابایت
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در هفته

هاست ایران RHI6

شروع از
95,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 12 گیگابایت
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در هفته

هاست ایران RHI7

شروع از
110,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 16 گیگابایت
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در هفته

هاست ایران RHI8

شروع از
145,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 20 گیگابایت
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در هفته

هاست وردپرس RHW1

شروع از
20,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 250 مگابایت
 • محل سرور انتخابی
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در ماه

هاست وردپرس RHW2

شروع از
30,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 1000 مگابایت
 • محل سرور انتخابی
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در ماه

هاست وردپرس RHW3

شروع از
54,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 5000 مگابایت
 • محل سرور انتخابی
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در ماه

هاست وردپرس RHW4

شروع از
120,000 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 10GB
 • محل سرور انتخابی
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در ماه

هاست RHW10

شروع از
21,500 تومان
ماهانه + 10,000 هزینه تنظیم
 • فضا ‌ 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ‌ 50 گیگابایت
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل ‌ Plesk
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در ماه

هاست RHW11

شروع از
26,500 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ‌ 60 گیگابایت
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل ‌ Plesk
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در ماه

هاست RHW12

شروع از
31,500 تومان
ماهانه
 • فضا ‌ 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه ‌ 70 گیگابایت
 • محل سرور ایران
 • کنترل پنل ‌ Plesk
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در ماه

CRH01

شروع از
159,000 تومان
شش ماهه
 • فضا ‌ 200 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ‌ 50 گیگابایت
 • محل سرور اروپا
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در ماه

CRH02

شروع از
236,000 تومان
شش ماهه
 • فضا ‌ 500 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ‌ 70 گیگابایت
 • محل سرور اروپا
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در ماه

CRH03

شروع از
296,000 تومان
شش ماهه
 • فضا ‌ 5000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه ‌ 100 گیگابایت
 • محل سرور اروپا
 • کنترل پنل ‌ دایرکت ادمین
 • سرعت شبکه ‌ 1 گیگابایت
 • پشتیبان گیری دائمی یک بار در ماه

همراه با هر پلن میباشد

 • منابع سرور قدرتمند
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • بدون قطعی و کندی
 • تضمین کیفیت و سرعت