انتقال دامنه

gps_fixed

مایلید دامنه خود را به ما منتقل کنید؟ برای شروع این دامنه را در زیر وارد کنید


توجه کنید بین کاراکتر های دامنه مورد نظر شما نباید فاصله (Space) وجود داشته باشد

کاراکترهای مجازی که می‌تواند در نام دامنه استفاده شود عبارتند از حروف a تا z، ارقام 0 تا 9 و خط تيره ( - ).

نام دامنه نمی‌تواند با خط تيره ( - ) شروع شود يا خاتمه يابد.

نام دامنه باید حداقل از ۳ کاراکتر تشکیل شده‌باشد.

www.

shopping_basket